Consultanta

Dacă dorești să te autorizezi ca FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ , sau ești deja furnizor de formare și dorești să-ți completezi portofoliul cu o nouă autorizare, la noi vei găsi soluția și răspunsurile la toate întrebările generate de legislația complexă de specialitate.

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulților, venim în sprijinul clienților noștri cu soluții rapide și optime, deslușind cu precizie puzzle-ul legislativ în domeniu și navigând cu ușurință printre schimbările legislative specifice, aflate într-o dinamică continuă.

AUTORIZARE FURNIZORI FORMARE
Autorizarea unui program de formare profesională se face în conformitate cu prevederile OG 129/2002 privind formarea profesională a adulților, cu modificările ulterioare și conform Ordinului 353/5202/2003 – Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea obținerii autorizației de desfășurare a unui curs de formare, se elaborează și depune documentația specifică prevăzută de legislația în vigoar la Comisia de Autorizare Județeană.

IMPLEMENTARE/ ORGANIZARE CURSURI FORMARE
După obținerea autorizației, organizarea și derularea cursurilor de formare profesională se realizează cu: respectarea prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu completarile si modificările ulterioare; HG 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000; Ordinul 353/5202/2003 cu modificările ulterioare; Ordinul 501/5232/2003 privind aprobarea Metodologiei de certificare a formării profesionale a adulților, cu toate modificările ulterioare și alte decizii și instrucțiuni specifice ANC, MMSS și ME.

AVIZARE CURSURI NEAUTORIZATE
În conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu completările si modificările ulterioare, toate firmele care desfășoară servicii de formare în regim neautorizat (pe cale nonformală sau informală) , au obligația de a notifica organizarea acestor programe de formare profesională la Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională.
Prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea; prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate – contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu profesional.

AUTORIZARE CENTRE DE EVALUARE COMPENTEȚE
Persoanele juridice de drept public sau privat, care doresc să desfășoare activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale, finalizate cu certificate de competențe profesionale cu recunoaștere națională, se pot autoriza în temeiul prevederilor Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale aprobate prin OMEC/OMMSSF 4543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ELABORARE STANDARDE OCUPAȚIONALE
Elaborarea unui Standard Ocupațional, necesar autorizării unui curs de formare profesională pe o anumită meserie/ ocupație, se realizează în baza Ordinului 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale.

Contact

Pentru mai multe informații și consultanță în domeniul formării profesionale, echipa noastră vă stă la dispoziție.

expand_less